Miễn phí cafe, trà Việt Nam, trà Bắc cho mỗi buổi sáng tại khách sạn

Khi nghỉ tại khách sạn quý khách sẽ được thưởng thức trà và cafe miễn phí vào mỗi buổi sáng