Cho thuê xe moto

Tại khách sạn chúng tôi có dịch vụ cho thuê xe moto tham quan quanh đảo
Giá từ 100.000đ - 150.000đ 1 ngày
Từ sáng đến 10:00 đêm